Opleiding van kwekers

Saamgestel en aangebied deur Dr JAG Henning.

Onderskryf en erken deur die Suid – Afrikaanse Blomkwekersvereniging.

 1. Waarom ‘n kursus vir kwekers?

Daar is in Suid – Afrika ‘n groot tekort aan opgeleide personeel in beheer van kwekerye.  Eienaars van kwekerye, produksiebestuurders en kwekers is dikwels bekwaam en talentvol.  As gevolg van ‘n gebrek aan opleidinginstansies is dit egter vir hul moeilik om die nodige kennis te bekom wat hul in staat stel om hul kwekerye optimaal en koste-effektief te bedryf. Dr Henning van Florcom het hierdie probleem geidentifiseer en ‘n kursus daargestel met die doel om

 1. leerders toe te rus met die nodige kennis en
 2. om hul te help om hierdie kennis in praktyk toe te pas.

Hierdie kursus word deur die Suid – Afrikaanse Blomkwekersvereniging onderskryf en die sertifikaat wat met suksesvolle voltooiing van die kursus ontvang word, word deur die Suid – Afrikaanse Blomkwekersvereniging erken.

 1. Wat behels die kursus:

       2.1 Studiemateriaal:

Die studiemateriaal bestaan uit 9 modules. Elke module  is ‘n alomvattende studiegids deur Dr JAG Henning. Hierdie studiegidse bevat  waardevolle praktyk gerigte inligting wat deur Dr JAG Henning versamel is oor die afgelope 30 jaar.

Die studiegidse  is op PDF format en word op Google Drive met kursusgangers gedeel. Leerders kan die studiegids se inhoud uitdruk, maar teken ‘n kontrak met Florcom wat die leerder verbied om die inligting elektronies of op enige ander wyse te versprei.

            2.2 Dagseminaar:

Drie Dagseminare (ongeveer 4 ure per seminaar) vir kursusgangers word by Florcom se kantoor in Nylstroom aangebied.  Bywoning van hierdie seminare is verpligtend en die eerste  word met die aanvang van die kursus aangebied.

  ‘n Maksimum van twee leerders word per seminaar toegelaat.

 • Werksopdragte:

Praktiese werkstukke is in elke module ingesluit. Die voltooide werkstukke moet na Dr Henning gestuur word en sal nagegaan word met die nodige advies en aanbevelings. Vrae kan deurentyd deur die leerder per e-pos aan Dr Henning gestel word.

Die werksopdragte is so opgestel dat dit die leerder help om die inligting in die studiegids op sy bedryf van toepassing te maak.   Punte sal aan werksopdragte toegeken word, ‘n gemiddelde punt van 70% is nodig om die kursus te slaag. Punte sal eers toegeken word nadat verbeterings op advies van Dr Henning aangebring is.

Nie net teoretiese kennis word oorgedra nie, maar met die werksopdragte word die leerder ook geleer om die kennis in praktyk toe te pas. Die doel van die werksopdragte is om die leerder te help om ‘n bestuursplan vir sy kwekery op te stel.

 • Inhoud van die kursus:

Die kursus bestaan uit 9 modules. Vir verkryging van die sertifikaat moet al nege die modules suksesvol voltooi word.  By module 3 het die leerder ‘n keuse uit 3 opsies.

 • Module 1: Voeding en bemesting. (Volledige inligting rakende voeding en bemesting).

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Grond, substraat en watermonsters volgens die regte prosedures te neem en te hanteer.
 2. Monsters vir ontleding na die laboratorium te stuur. (Laboratorium se koste verbonde aan die ontleding sal op die leerder se rekening wees. Dr Henning sal hierdie analise gebruik en vir jou gewas en omstandighede ‘n bemestingaanbeveling doen, koste verbonde aan hierdie aanbeveling is by die tarief van die kursus ingesluit).
 3. ‘n  Analise te lees en te interpreteer.
 4. Kunsmis volgens die regte prosedures toe te dien.
 5. Voeding geassosieerde probleme te identifiseer.
 6. Die funksies van die voedingstowwe te verstaan.
 • Module 2: Peste en siektes (Volledige inligting).

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Die belangrikste peste en siektes  in kweekhuise te identifiseer.
 2. ‘n Bestuursplan op te stel vir beheer en voorkoming van peste en siektes.
 3. Gif reg aan te maak en effektief toe te dien.
 4. Veiligheidsmaatreels rakende beheer van peste en siektes toe te pas.
 • Module 3:  Verbouingstegnieke.

Die leerder kan twee van die volgende kies (aldrie kan in die kursus opgeneem word, maar vir suksesvolle voltooiing van die kursus hoef slegs 2 gekies te word):

 • Snyrose – verbouingstegnieke

of

 • Gerberas, lisianthus, krisante, angeliere en gyps – verbouingstegnieke

of

 • Tamaties, peppers, komkommers – verbouingstegnieke

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Grond/groeimediums voor te berei.
 2. Regte kweekprosedures toe te pas (van plant tot en met oes).
 3. Na oes behandelings te volg.

 

 • Module 4: Klimaatbeheer en seisoenale bestuur van kweekhuise (Inligting oor beheer van klimaat in kweekhuise )

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Klimaatbeheerstelsels te gebruik gedurende die verskillende seisoene en ekstreme weerstoestande.
 • Module 5: Waarnemings en interpretasie van waarnemings (Inligting oor waarnemings benodig om kweekhuise doeltreffend te bestuur  is ingesluit).

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Roetine waarnemings te doen wat nodig is om risiko van gewasverbouing te verminder.
 • Module 6: Kokos as groeimedium (Metodes om kokos doeltreffend te bestuur ).

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

 1. Kokos vooraf te behandel.
 2. Kokos effektief te bestuur.
 3. Besproeiing in kokos te skeduleer.
 • Module 7: Identifikasie en regstel van probleme in kweekhuise (Sleutels vir identifikasie van probleme in kweekhuise ).

N a voltooiing van die werksopdragte sal die leerder in staat wees om:

Verskeie sleutels te gebruik vir identifikasie van:

 1. Probleme agv te min of oormaat voedingstowwe.
 2. Siektes en peste.
 3. Abnormale groei nie geassosieer met peste, voeding of siektes.
 • Module 8: Biologie.

Na voltooiing van hierdie module sal die leerder die basiese anatomie en fisiologie van die plant verstaan.

 • Module 9: Grondkunde:

Na voltooiing van hierdie module sal die leerder basiese grondkundige terme verstaan en die interaksie tussen plant en grond beter begryp.

             2.5  Slaagsertifikaat:

Punte sal aan finaal voltooide werksopdragte toegeken word.  ‘n Gemiddelde slaagpunt van 70 persent is nodig alvorens ‘n sertifikaat aan die leerder toegeken sal word. Punte sal eers toegeken word nadat verbeterings op advies van Dr Henning aangebring is.

Hierdie sertifikaat word deur die SA Blomkwekersvereniging onderskryf.

          3. Tydsduur:

Die kursus word op die leerder se eie tyd voltooi.

 1. Hoeveel betaal ek vir so alomvattende produk:

Kies een van die volgende twee opsies.

R18 000:  50% Deposito met aanvang van die kursus, res drie maande na aanvang.

OF

R15 000 Volle bedrag betaalbaar met aanvang.

 1. Waarom Florcom:

Hierdie kursus is die produk van meer as 30 jaar se ondervinding wat Dr Henning as dosent, navorser en konsultant opgedoen het. ‘n Volledige CV van Dr Henning se betrokkenheid as dosent, navorser en konsultant is op www.florcom.co.za.

 1. Bestellings:

Ons kursus verseker enorme groei in u besigheid, sowel as waardevolle inigting wat deur Dr JAG Henning versamel is oor die afgelope 30 jaar en slegs beskikbaar is in die omvattende kursus.

Florcom kan slegs ‘n beperkte aantal leerders hanteer. Kontak Florcom dus vandag nog vir navrae en om jou bestelling te plaas.

 1. Taal waarin die kursus aangebied word:

Die studiegidse is gedeeltelik Afrikaans en gedeeltelik Engels. Die leerder moet dus Afrikaans en Engels magtig wees ten einde die kursus te voltooi. Leersders kan die werksopdragte in Afrikaans en/of Engels voltooi.

Kontak ons by florcom@icon.co.za of drhenning@florcom.co.za