Ons spesialiseer in die berekening van “fertigation” programme waar van gekonsentreerde kunsmistenks gebruik gemaak word.

Tarief:  R750 per program (Tensy vooraf anders gereel).

Vir ‘n aanbeveling benodig ons die volgende:

Gewasse in sanderige of leemgrond: Volledige analise volgens die  1:2 waterekstrak.

Gewasse in kleierige grond: Volledige analise volgens die AmAc ekstrak.

Gewasse in groeimediums: Volledige analise van loogwater.

Potplante:  Volledige analise volgens die  1:1,5 waterekstrak.

Analise van besproeiingswater sonder kunsmis.

Naam van gewas, beskrywing van groeifase, beskrywing van visuele voorkoms van die gewas, beskrywing van tipe klimaatbeheer, inligting oor tipe groeimedium, huidige bemestingprogram.

Stuur monsters vir ontleding na Eco Analytica (Tel: 018 2933900).